התחברות מהירה
צבא מספר 102 היכל התהילה
עונה דירוג שם הצבא כח כללי הצג צבא
14 4 חזרתיובגדול1 880,296,460,420 הצג צבא
15 5 חזרתיובגדול2 557,082,676,732 הצג צבא
16 5 חזרתיובגדול2 1,010,085,033,960 הצג צבא
7 7 שניר-אלון3 22,423,451,127 הצג צבא
13 7 חזרתיובגדול1 474,958,371,448 הצג צבא
12 8 חזרתיובגדול 563,178,695,112 הצג צבא
2 10 שניר-אלון1 7,272,212,220 הצג צבא
1 13 שניר-אלון 303,893,138,703 הצג צבא
6 14 שניר-אלון3 115,443,530,542 הצג צבא
4 15 שניר-אלון2 9,154,501,084 הצג צבא
עונה דירוג שם הצבא כח מודיעין הצג צבא
6 3 שניר-אלון3 180,049,943,200 הצג צבא
12 4 חזרתיובגדול 51,880,809,500 הצג צבא
15 5 חזרתיובגדול2 4,238,217,280 הצג צבא
16 6 חזרתיובגדול2 1,372,479,160 הצג צבא
7 8 שניר-אלון3 19,341,275,000 הצג צבא
עונה דירוג שם השבט תפקיד כח כללי הצג צבא
3 7 המלכים שניר-אלון2 (מנהל) 2,887,492,637 הצג צבא
12 1 God0fwar חזרתיובגדול (סגן) 10,605,060,560,853 הצג צבא
14 1 NON-STOP חזרתיובגדול1 (סגן) 12,824,619,484,025 הצג צבא
16 1 עדי_אופק_אחייסף חזרתיובגדול2 (סגן) 21,722,609,413,463 הצג צבא
13 2 God0fwarishere חזרתיובגדול1 (סגן) 8,652,419,304,106 הצג צבא
2 4 אורי-האומן שניר-אלון1 (סגן) 422,607,366,787 הצג צבא
4 5 המלכים שניר-אלון2 (סגן) 28,745,599,929 הצג צבא
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
killermail 28,215,538,825,000 עונה 3
ElectrO 24,364,808,899,400 עונה 9
P-O-W-E-R 20,891,389,676,577 עונה 13
שם הצבא כח מודיעין עונה
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
doom 20,398,014,803,019 עונה 8
SuperSayingBlue 12,359,160,270,980 עונה 8
שם השבט כח כללי עונה
Winners 50,571,848,860,255 עונה 8
Royale_D_I_N 40,090,004,695,723 עונה 6
L-O-Y-A-L-I-T-Y- 32,048,345,651,322 עונה 13