התחברות מהירה
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 Rephel00 5,981 31,000 10,407,498,221,682 1,740,093,332
2 Crew 4,538 17,561 7,720,285,294,891 1,701,252,819
3 Shokobo 3,799 7,475 1,141,296,772,886 300,420,314
4 חזרתיובגדול1 4,149 6,463 880,296,460,420 212,170,754
5 Motombo 3,894 8,666 565,299,055,398 145,171,817
6 דימהבילאן 3,349 5,426 530,477,941,217 158,398,907
7 Mitos 4,149 5,389 440,271,296,811 106,115,039
8 FieWolf 3,449 5,214 287,820,841,755 83,450,519
9 Wolf 4,200 16,917 201,820,080,000 48,052,400
10 Anxiety 4,149 6,633 190,451,459,871 45,902,979
11 theAssassin 2,998 4,045 88,205,064,895 29,421,302
12 yishai 3,399 1,776 76,522,108,476 22,513,124
13 SyneRgy 649 10,541 64,240,558,563 98,983,911
14 Mogo 3,949 2,352 38,190,919,189 9,671,035
15 bentzi 3,300 1,000 28,643,016,600 8,679,701
16 grar 3,798 1,341 9,631,648,242 2,535,979
17 Orielv 2,174 1,586 7,146,188,010 3,287,115
18 nativ 1,168 2,092 5,735,482,104 4,910,515
19 יהודה 1,936 1,015 5,178,081,744 2,674,629
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 Japan 6,790 6,792,989,406,140 1,000,440,266
2 Shadow 5,614 4,052,294,077,916 721,819,394
3 White 4,000 1,945,670,144,000 486,417,536
4 PlayKing 3,650 768,419,184,600 210,525,804
5 דרדסבא 3,956 383,643,409,336 96,977,606
6 Hermes 4,845 155,118,188,610 32,016,138
7 Secret 4,310 150,007,231,220 34,804,462
8 Dynasty 3,080 98,608,365,240 32,015,703
9 SyneRgy 2,390 64,821,355,340 27,121,906
10 Rephel00 95 6,526,222,695 68,697,081
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 NON-STOP Rephel00 חזרתיובגדול1 12,824,619,484,025
2 הנוקמים Wolf Crew 8,003,570,702,758
3 Power Malik ללא סגן 587,585,774,305
4 the-best Anxiety ללא סגן 190,451,459,871
5 TheKings bentzi ללא סגן 28,643,016,600
6 Clan_till NisimCX ללא סגן 425,564,009
7 Euro Master ללא סגן 48,972,706
8 NeverBack Ultimate DeCurse1 161,994
9 Joker אביטל ללא סגן 31,742
כללי 11,829,408,236,480
התקפה 16,809,314,172,774
הגנה 6,849,502,300,186
1,757 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,060 עדכוני דירוג
27 שבטים
128,130 דוחות התקפה
17,429 דוחות מודיעין
10,536 הודעות
לפני שנה תחילת עונה
לפני 12 חודשים סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
balaganist 40,718,504,351,547 עונה 19
Trebuchet 37,312,883,632,500 עונה 18
donAndres 36,316,543,196,290 עונה 18
שם הצבא כח מודיעין עונה
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
doom 20,398,014,803,019 עונה 8
SuperSayingBlue 12,359,160,270,980 עונה 8
שם השבט כח כללי עונה
Winners 50,571,848,860,255 עונה 8
Royale_D_I_N 40,090,004,695,723 עונה 6
אסור-לקלל 38,592,235,952,226 עונה 18