התחברות מהירה
צבא מספר 247 היכל התהילה
עונה דירוג שם הצבא כח כללי הצג צבא
4 9 The_Dark 30,767,669,658 הצג צבא
13 12 TheDark 83,436,794,537 הצג צבא
14 13 SyneRgy 64,240,558,563 הצג צבא
5 15 TheDark 7,942,218,598 הצג צבא
2 16 TheDark 374,510,038 הצג צבא
3 16 The_Dark 60,725,467,953 הצג צבא
עונה דירוג שם הצבא כח מודיעין הצג צבא
14 9 SyneRgy 64,821,355,340 הצג צבא
2 10 TheDark 638,009,920 הצג צבא
עונה דירוג שם השבט תפקיד כח כללי הצג צבא
12 8 במבה TheDark (מנהל) 7,888,755 הצג צבא
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
killermail 28,215,538,825,000 עונה 3
ElectrO 24,364,808,899,400 עונה 9
P-O-W-E-R 20,891,389,676,577 עונה 13
שם הצבא כח מודיעין עונה
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
doom 20,398,014,803,019 עונה 8
SuperSayingBlue 12,359,160,270,980 עונה 8
שם השבט כח כללי עונה
Winners 50,571,848,860,255 עונה 8
Royale_D_I_N 40,090,004,695,723 עונה 6
L-O-Y-A-L-I-T-Y- 32,048,345,651,322 עונה 13