התחברות מהירה
צבא מספר 1504 היכל התהילה
עונה דירוג שם הצבא כח כללי הצג צבא
21 1 Bill 8,112,602,266,405 הצג צבא
22 1 Soliko 1,590,030,292,180 הצג צבא
17 2 Gopro 585,010,454,028 הצג צבא
14 3 Shokobo 1,141,296,772,886 הצג צבא
16 3 Redbool 7,227,225,924,191 הצג צבא
15 4 Soliko 1,346,200,874,529 הצג צבא
20 4 Thewar 1,065,232,467,877 הצג צבא
13 13 Shokobo 69,320,081,528 הצג צבא
עונה דירוג שם הצבא כח מודיעין הצג צבא
22 2 Soliko 974,699,926,935 הצג צבא
21 5 Bill 2,616,475,050 הצג צבא
17 9 Gopro 1,180,805,631 הצג צבא
עונה דירוג שם השבט תפקיד כח כללי הצג צבא
21 1 אחים_לנשק Bill (מנהל) 12,738,616,144,425 הצג צבא
22 1 שולטים_במשחק Soliko (מנהל) 4,757,269,922,590 הצג צבא
17 2 FirstPlace Gopro (מנהל) 2,982,600,185,934 הצג צבא
20 2 אסור-לקלל Thewar (מנהל) 9,108,135,492,390 הצג צבא
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
balaganist 40,718,504,351,547 עונה 19
Trebuchet 37,312,883,632,500 עונה 18
donAndres 36,316,543,196,290 עונה 18
שם הצבא כח מודיעין עונה
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
doom 20,398,014,803,019 עונה 8
SuperSayingBlue 12,359,160,270,980 עונה 8
שם השבט כח כללי עונה
Winners 50,571,848,860,255 עונה 8
Royale_D_I_N 40,090,004,695,723 עונה 6
אסור-לקלל 38,592,235,952,226 עונה 18