התחברות מהירה
צבא מספר 157 היכל התהילה
עונה דירוג שם הצבא כח כללי הצג צבא
16 1 Barduck 10,766,757,108,256 הצג צבא
15 2 Melka 5,812,318,465,110 הצג צבא
17 15 Universe 2,875,196,479 הצג צבא
2 17 patel 345,173,520 הצג צבא
19 17 Never_mitos 4,114,544,850 הצג צבא
21 20 Never_mitos 6,651,799 הצג צבא
עונה דירוג שם הצבא כח מודיעין הצג צבא
16 7 Barduck 1,185,782,220 הצג צבא
15 10 Melka 817,926,600 הצג צבא
עונה דירוג שם השבט תפקיד כח כללי הצג צבא
16 1 עדי_אופק_אחייסף Barduck (מנהל) 21,722,609,413,463 הצג צבא
15 2 Finito Melka (מנהל) 5,826,073,097,323 הצג צבא
14 3 Power Malik (מנהל) 587,585,774,305 הצג צבא
5 10 סיירת_אגוז patel (סגן) 146,216 הצג צבא
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
balaganist 40,718,504,351,547 עונה 19
Trebuchet 37,312,883,632,500 עונה 18
donAndres 36,316,543,196,290 עונה 18
שם הצבא כח מודיעין עונה
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
doom 20,398,014,803,019 עונה 8
SuperSayingBlue 12,359,160,270,980 עונה 8
שם השבט כח כללי עונה
Winners 50,571,848,860,255 עונה 8
Royale_D_I_N 40,090,004,695,723 עונה 6
אסור-לקלל 38,592,235,952,226 עונה 18