תפריט
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57
סטטיסטיקה: עונות חזקות
כללי 338,514,781,715,600
התקפה 457,386,528,014,520
הגנה 219,643,035,416,690
423 צבאות
35 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
כללי 312,319,919,670,580
התקפה 256,591,402,251,410
הגנה 368,048,437,089,750
1,127 צבאות
22 עדכוני יומיים
6,501 עדכוני דירוג
כללי 182,696,234,247,220
התקפה 184,547,769,406,900
הגנה 180,844,699,087,550
470 צבאות
35 עדכוני יומיים
4,151 עדכוני דירוג
כללי 23,355,216,618,289
התקפה 15,624,840,262,977
הגנה 31,085,592,973,601
4,314 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
כללי 32,960,761,075,866
התקפה 18,052,580,705,450
הגנה 47,868,941,446,283
4,291 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
כללי 10,832,306,188,063
התקפה 6,050,591,907,738
הגנה 15,614,020,468,389
4,242 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
כללי 22,635,648,854,802
התקפה 14,508,560,547,629
הגנה 30,762,737,161,975
4,227 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
כללי 27,784,301,472,768
התקפה 20,868,664,021,312
הגנה 34,699,938,924,225
4,207 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
כללי 2,630,889,339,792
התקפה 1,771,292,947,876
הגנה 3,490,485,731,708
3,831 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
כללי 815,496,579,906
התקפה 843,907,446,133
הגנה 787,085,713,680
3,793 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
כללי 1,024,896,061,797
התקפה 535,946,412,086
הגנה 1,513,845,711,508
3,785 צבאות
29 עדכוני יומיים
8,040 עדכוני דירוג
כללי 2,325,963,043,675
התקפה 712,623,763,334
הגנה 3,939,302,324,015
3,781 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
כללי 4,091,799,554,174
התקפה 6,086,084,892,024
הגנה 2,097,514,216,324
3,773 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
עמוד 3 מתוך 7
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57