תפריט
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57
סטטיסטיקה: עונות חזקות
כללי 338,514,781,715,600
התקפה 457,386,528,014,520
הגנה 219,643,035,416,690
423 צבאות
35 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
כללי 312,319,919,670,580
התקפה 256,591,402,251,410
הגנה 368,048,437,089,750
1,127 צבאות
22 עדכוני יומיים
6,501 עדכוני דירוג
כללי 182,696,234,247,220
התקפה 184,547,769,406,900
הגנה 180,844,699,087,550
470 צבאות
35 עדכוני יומיים
4,151 עדכוני דירוג
כללי 1,388,040,507,682
התקפה 1,048,421,682,391
הגנה 1,727,659,332,972
3,054 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,047 עדכוני דירוג
כללי 2,523,627,317,487
התקפה 2,187,201,414,778
הגנה 2,860,053,220,197
3,043 צבאות
26 עדכוני יומיים
7,670 עדכוני דירוג
כללי 825,729,102,223
התקפה 95,576,784,842
הגנה 1,555,881,419,604
3,001 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,031 עדכוני דירוג
כללי 1,934,957,421,081
התקפה 1,353,943,215,939
הגנה 2,515,971,626,223
2,970 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,049 עדכוני דירוג
כללי 2,004,507,381,325
התקפה 959,447,175,985
הגנה 3,049,567,586,666
2,942 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,037 עדכוני דירוג
כללי 7,846,734,803,740
התקפה 6,707,868,039,241
הגנה 8,985,601,568,240
2,875 צבאות
33 עדכוני יומיים
9,497 עדכוני דירוג
כללי 3,620,541,601,832
התקפה 55,865,014,622
הגנה 7,185,218,189,041
2,776 צבאות
30 עדכוני יומיים
8,592 עדכוני דירוג
כללי 1,175,937,803,794
התקפה 149,315,001,069
הגנה 2,202,560,606,520
2,512 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,030 עדכוני דירוג
כללי 5,451,243,448,530
התקפה 404,999,512,846
הגנה 10,497,487,384,213
2,433 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,043 עדכוני דירוג
כללי 5,744,153,884,883
התקפה 6,501,439,236,851
הגנה 4,986,868,532,915
2,401 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,061 עדכוני דירוג
עמוד 5 מתוך 7
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57