תפריט
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57
סטטיסטיקה: עונות חזקות
כללי 338,514,781,715,600
התקפה 457,386,528,014,520
הגנה 219,643,035,416,690
423 צבאות
35 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
כללי 312,319,919,670,580
התקפה 256,591,402,251,410
הגנה 368,048,437,089,750
1,127 צבאות
22 עדכוני יומיים
6,501 עדכוני דירוג
כללי 182,696,234,247,220
התקפה 184,547,769,406,900
הגנה 180,844,699,087,550
470 צבאות
35 עדכוני יומיים
4,151 עדכוני דירוג
כללי 4,692,514,766,316
התקפה 5,392,112,628,619
הגנה 3,992,916,904,013
3,720 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
כללי 1,886,057,666,925
התקפה 1,986,235,911,346
הגנה 1,785,879,422,504
3,631 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
כללי 922,774,123,381
התקפה 1,744,270,809,859
הגנה 101,277,436,903
3,604 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,064 עדכוני דירוג
כללי 1,595,517,419,044
התקפה 3,003,230,761,428
הגנה 187,804,076,659
3,586 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
כללי 6,124,028,419,922
התקפה 3,913,601,164,694
הגנה 8,334,455,675,150
3,499 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,033 עדכוני דירוג
כללי 4,683,038,622,091
התקפה 6,634,136,507,582
הגנה 2,731,940,736,600
3,452 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,009 עדכוני דירוג
כללי 5,307,768,485,983
התקפה 1,759,376,927,677
הגנה 8,856,160,044,289
3,340 צבאות
27 עדכוני יומיים
7,944 עדכוני דירוג
כללי 12,885,269,968,075
התקפה 14,637,429,644,095
הגנה 11,133,110,292,057
3,191 צבאות
29 עדכוני יומיים
8,174 עדכוני דירוג
כללי 1,359,478,566,872
התקפה 113,304,776,931
הגנה 2,605,652,356,813
3,087 צבאות
28 עדכוני יומיים
7,756 עדכוני דירוג
כללי 1,315,920,663,275
התקפה 23,667,545,729
הגנה 2,608,173,780,822
3,066 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,038 עדכוני דירוג
עמוד 4 מתוך 7
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57