תפריט
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57
סטטיסטיקה: עונות חזקות
כללי 338,514,781,715,600
התקפה 457,386,528,014,520
הגנה 219,643,035,416,690
423 צבאות
35 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
כללי 312,319,919,670,580
התקפה 256,591,402,251,410
הגנה 368,048,437,089,750
1,127 צבאות
22 עדכוני יומיים
6,501 עדכוני דירוג
כללי 182,696,234,247,220
התקפה 184,547,769,406,900
הגנה 180,844,699,087,550
470 צבאות
35 עדכוני יומיים
4,151 עדכוני דירוג
כללי 17,725,912,842,731
התקפה 11,434,329,750,646
הגנה 24,017,495,934,816
4,792 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
כללי 5,707,797,864,011
התקפה 1,941,200,547,883
הגנה 9,474,395,180,140
4,775 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
כללי 6,816,834,572,683
התקפה 4,262,572,947,923
הגנה 9,371,096,197,443
4,756 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
כללי 12,928,591,692,225
התקפה 2,818,593,954,488
הגנה 23,038,589,429,962
4,736 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,051 עדכוני דירוג
כללי 55,871,163,955,056
התקפה 81,012,442,669,239
הגנה 30,729,885,240,873
4,712 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,050 עדכוני דירוג
כללי 9,415,160,638,350
התקפה 10,824,035,470,245
הגנה 8,006,285,806,456
4,661 צבאות
29 עדכוני יומיים
8,609 עדכוני דירוג
כללי 25,423,151,435,413
התקפה 14,040,461,316,283
הגנה 36,805,841,554,543
4,580 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,060 עדכוני דירוג
כללי 36,351,249,220,847
התקפה 8,103,019,399,073
הגנה 64,599,479,042,622
4,532 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,051 עדכוני דירוג
כללי 2,398,463,083,081
התקפה 4,712,450,361,101
הגנה 84,475,805,061
4,485 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,051 עדכוני דירוג
כללי 8,690,579,226,723
התקפה 7,057,867,182,520
הגנה 10,323,291,270,926
4,372 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,064 עדכוני דירוג
עמוד 2 מתוך 7
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57