התחברות מהירה
כללי 1,934,957,421,081
התקפה 1,353,943,215,939
הגנה 2,515,971,626,223
2,970 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,049 עדכוני דירוג
כללי 2,004,507,381,325
התקפה 959,447,175,985
הגנה 3,049,567,586,666
2,942 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,037 עדכוני דירוג
כללי 7,846,734,803,740
התקפה 6,707,868,039,241
הגנה 8,985,601,568,240
2,875 צבאות
33 עדכוני יומיים
9,497 עדכוני דירוג
כללי 3,620,541,601,832
התקפה 55,865,014,622
הגנה 7,185,218,189,041
2,776 צבאות
30 עדכוני יומיים
8,592 עדכוני דירוג
כללי 1,175,937,803,794
התקפה 149,315,001,069
הגנה 2,202,560,606,520
2,512 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,030 עדכוני דירוג
כללי 5,451,243,448,530
התקפה 404,999,512,846
הגנה 10,497,487,384,213
2,433 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,043 עדכוני דירוג
כללי 5,744,153,884,883
התקפה 6,501,439,236,851
הגנה 4,986,868,532,915
2,401 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,061 עדכוני דירוג
כללי 20,514,524,164,439
התקפה 18,604,233,123,930
הגנה 22,424,815,204,948
2,344 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,057 עדכוני דירוג
כללי 25,831,310,985,505
התקפה 10,804,715,181,948
הגנה 40,857,906,789,062
2,304 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,051 עדכוני דירוג
כללי 27,819,187,969,830
התקפה 31,132,801,596,522
הגנה 24,505,574,343,138
2,027 צבאות
30 עדכוני יומיים
8,035 עדכוני דירוג
עמוד 1 מתוך 3
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
balaganist 40,718,504,351,547 עונה 19
Trebuchet 37,312,883,632,500 עונה 18
donAndres 36,316,543,196,290 עונה 18
שם הצבא כח מודיעין עונה
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
doom 20,398,014,803,019 עונה 8
SuperSayingBlue 12,359,160,270,980 עונה 8
שם השבט כח כללי עונה
Winners 50,571,848,860,255 עונה 8
Royale_D_I_N 40,090,004,695,723 עונה 6
אסור-לקלל 38,592,235,952,226 עונה 18