תפריט
בעת רישום לאתר Genew (להלן "המשחק") אני מאשר כי קראתי את חוקי המשחק ואני מתחייב לעמוד בהם.
מפעיליו (להלן "האתר" ו/או "המפעיל") הינם המחזיקים בכל הזכויות באתר ומורשים לעשות כרצונם באתרם ללא כל אפשרות עוררין מצד המשתמש (להלן "השחקן") ו/או צופה האתר (להלן "הגולש").
מהלך המשחק נעשה על ידי הגולשים וכל האחריות היא על הגולש ורק עליו. החוקים כתובים בלשון זכר מטעם נוחות, אך הם מיועדים לשני המינים כאחד.

1. מותר על כל מחשב לפתוח משתמש אחד בלבד. חוק זה יכול להשתנות אך ורק על ידי אישור של משתמש התמיכה (Admin).
2. אסור בשום פנים ואופן להעליב, לקלל, לאיים בכל דרך, לסחוט משתמשים במשחק וכדומה.
3. במידה והמשתמש מוצא באג במשחק, חובה עליו לדווח למשתמש התמיכה (Admin). אסור בשום פנים ואופן לנצל באג במשחק.
4. חל איסור מוחלט להתחזות למשתמשים אחרים במשחק. חל איסור מוחלט להתחזות למנהלי המשחק או לקרובי מנהלי המשחק.
5. אסור בשום פנים ואופן לבקש סיסמאות או אימיילים משחקנים אחרים. שימו לב, משתמש התמיכה אף פעם לא יבקש את הסיסמה או האימייל שלכם.
6. חל איסור מוחלט על פרסום קישורים לרווח אישי או תוכן פרסומי בכל דרך שהיא במערכת האתר כולל מערכת הפורומים.
7. אסור בשום פנים ואופן שותפים. חוק זה יכול להשתנות אך ורק על ידי אישור של משתמש התמיכה (Admin).
8. אין לפתוח משתמש שמטרתו לקדם משתמש אחר במשחק.
9. בעת קניית "יהלומים"(משאב במשחק) באתר(להלן "Genew") אני מודע לכך שאין אפשרות להחזיר את הכספים שהועברו.
10. הנהלת האתר יכולה שלא לתת פרס למשתמש שאמור לקבל פרס, אם הוא עבר על אחד מחוקי המשחק או הפורום, או על פי שיקול הדעת של הנהלת האתר.

- כפולים:
מותר לפתוח משתמש נוסף אך ורק אם משתמש התמיכה (Admin) אישר לכם לפתוח משתמש נוסף.
א. למשתמשים אלה אסור לתקוף אחד את השני.
ב. למשתמשים אלה אסור להיות באותה הברית, גם אם אף אחד מהם לא מנהל הברית.

- שותפים:
מותר עד שלוש שותפים לכל משתמש בתנאי שמשתמש התמיכה (Admin) מאשר את זה.
א. לכל השותפים ביחד צריך להיות אך ורק משתמש אחד והוא משתמש השותפות שלהם.
ב. אסור להיכנס לשותפות במשתמש במהלך העונה, מותר אך ורק ביום של פתיחת העונה.

- אי ידיעת החוקים אינה פותרת מעונש.
- אלו הם חוקי המשחק, צוות הנהלת המשחק רשאי לאכוף חוק לפי רצונו ולהעניש לפי רצונו.

מובהר בזאת כי המפעיל, בעליו וצוות האתר ומי שיוגדר לכך ע"י המפעיל רשאים לעשות כל העולה על רוחם בתוכן האתר הנכתב, אזורי האתר, חשבונות המשתמשים, מהלך המשחק וכיוצא בזה. הגולש ו/או המשתמש פוטרים את האתר מכל נזיקין לרבות תביעה לצד שלישי מכל סיבה ויהא ותהיה בשימוש בשירותי האתר והשירות המוענק להם המוגדר בחוקים אילו. כמו כן, המפעיל רשאי לשנות את חוקי המשחק זה על כל סעיפיו ללא כל הודעה מוקדמת ו/או הודעה מראש והגולש יקבל זאת לאחר הפרסום במיידית.

בברכה,
צוות המשחק Genew.
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57