התחברות מהירה
צבא מספר 79 היכל התהילה
עונה דירוג שם הצבא כח כללי הצג צבא
1 6 killer2 858,997,195,056 הצג צבא
2 7 killer 165,003,449,942 הצג צבא
4 18 Rolex 880,929,570 הצג צבא
5 18 Play4Win 1,919,750,175 הצג צבא
עונה דירוג שם הצבא כח מודיעין הצג צבא
3 1 בולבול 3,749,984,140,697 הצג צבא
4 1 Rolex 4,077,085,452,000 הצג צבא
5 9 Play4Win 97,123,100 הצג צבא
עונה דירוג שם השבט תפקיד כח כללי הצג צבא
1 5 WarBeasts killer2 (מנהל) 1,283,108,677,046 הצג צבא
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
killermail 28,215,538,825,000 עונה 3
ElectrO 24,364,808,899,400 עונה 9
P-O-W-E-R 20,891,389,676,577 עונה 13
שם הצבא כח מודיעין עונה
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
doom 20,398,014,803,019 עונה 8
SuperSayingBlue 12,359,160,270,980 עונה 8
שם השבט כח כללי עונה
Winners 50,571,848,860,255 עונה 8
Royale_D_I_N 40,090,004,695,723 עונה 6
L-O-Y-A-L-I-T-Y- 32,048,345,651,322 עונה 13