התחברות מהירה
צבא מספר 699 היכל התהילה
עונה דירוג שם הצבא כח כללי הצג צבא
9 2 itamar1357 18,866,020,900,216 הצג צבא
6 4 itamar1357 2,159,063,392,531 הצג צבא
5 7 itamar1357 163,243,498,885 הצג צבא
10 11 whytry 69,296,703 הצג צבא
עונה דירוג שם הצבא כח מודיעין הצג צבא
7 3 itamar1357 46,799,129,319 הצג צבא
6 5 itamar1357 39,917,649,030 הצג צבא
5 7 itamar1357 1,183,330,000 הצג צבא
10 8 whytry 23,400,180 הצג צבא
9 9 itamar1357 10,088,288,284 הצג צבא
עונה דירוג שם השבט תפקיד כח כללי הצג צבא
6 2 השולטים3 itamar1357 (מנהל) 3,933,229,009,697 הצג צבא
7 8 השולטים2 itamar1357 (מנהל) 149,418,729 הצג צבא
5 3 המלכים3 itamar1357 (סגן) 879,803,468,136 הצג צבא
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
killermail 28,215,538,825,000 עונה 3
ElectrO 24,364,808,899,400 עונה 9
P-O-W-E-R 20,891,389,676,577 עונה 13
שם הצבא כח מודיעין עונה
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
doom 20,398,014,803,019 עונה 8
SuperSayingBlue 12,359,160,270,980 עונה 8
שם השבט כח כללי עונה
Winners 50,571,848,860,255 עונה 8
Royale_D_I_N 40,090,004,695,723 עונה 6
L-O-Y-A-L-I-T-Y- 32,048,345,651,322 עונה 13