התחברות מהירה
צבא מספר 483 היכל התהילה
עונה דירוג שם הצבא כח כללי הצג צבא
5 1 GolDen 5,615,293,006,800 הצג צבא
4 2 CyaLater 10,805,692,773,976 הצג צבא
6 2 RoyaleFlash 15,560,121,593,210 הצג צבא
7 2 Menuman 6,341,561,198,581 הצג צבא
3 5 Elliran18 2,182,210,141,069 הצג צבא
עונה דירוג שם הצבא כח מודיעין הצג צבא
5 2 GolDen 384,228,879,192 הצג צבא
8 4 RoyaleFlash 4,163,485,838,400 הצג צבא
4 5 CyaLater 12,460,577,000 הצג צבא
7 7 Menuman 24,707,327,817 הצג צבא
עונה דירוג שם השבט תפקיד כח כללי הצג צבא
5 1 אלירן_עומר GolDen (מנהל) 6,663,198,653,045 הצג צבא
6 1 Royale_D_I_N RoyaleFlash (מנהל) 40,090,004,695,723 הצג צבא
4 2 1_0_1 CyaLater (מנהל) 10,805,692,773,976 הצג צבא
7 2 Menumas Menuman (מנהל) 6,341,561,198,581 הצג צבא
2 7 123123 (סגן) 1,505,717,874 הצג צבא
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
killermail 28,215,538,825,000 עונה 3
ElectrO 24,364,808,899,400 עונה 9
P-O-W-E-R 20,891,389,676,577 עונה 13
שם הצבא כח מודיעין עונה
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
doom 20,398,014,803,019 עונה 8
SuperSayingBlue 12,359,160,270,980 עונה 8
שם השבט כח כללי עונה
Winners 50,571,848,860,255 עונה 8
Royale_D_I_N 40,090,004,695,723 עונה 6
L-O-Y-A-L-I-T-Y- 32,048,345,651,322 עונה 13