התחברות מהירה
צבא מספר 301 היכל התהילה
עונה דירוג שם הצבא כח כללי הצג צבא
8 1 Star 17,026,071,146,700 הצג צבא
10 1 Adidas 127,795,020,000 הצג צבא
עונה דירוג שם הצבא כח מודיעין הצג צבא
10 2 Adidas 974,776,017 הצג צבא
9 10 Voice 7,831,489,191 הצג צבא
עונה דירוג שם השבט תפקיד כח כללי הצג צבא
10 1 Legends Adidas (מנהל) 37,007,127 הצג צבא
8 2 STAR-KING Star (מנהל) 24,226,871,251,833 הצג צבא
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
killermail 28,215,538,825,000 עונה 3
ElectrO 24,364,808,899,400 עונה 9
P-O-W-E-R 20,891,389,676,577 עונה 13
שם הצבא כח מודיעין עונה
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
doom 20,398,014,803,019 עונה 8
SuperSayingBlue 12,359,160,270,980 עונה 8
שם השבט כח כללי עונה
Winners 50,571,848,860,255 עונה 8
Royale_D_I_N 40,090,004,695,723 עונה 6
L-O-Y-A-L-I-T-Y- 32,048,345,651,322 עונה 13