התחברות מהירה
צבא מספר 2 היכל התהילה
עונה דירוג שם הצבא כח כללי הצג צבא
11 1 KingDoom 20 הצג צבא
10 3 KingDoom 14,327,805,375 הצג צבא
9 4 Goku 1,853,969,552,543 הצג צבא
12 15 WeCameBack 14,870,195,963 הצג צבא
7 17 HotVOD 416,266,770 הצג צבא
3 20 HotVOD 3,982,381,544 הצג צבא
עונה דירוג שם הצבא כח מודיעין הצג צבא
11 1 KingDoom 20 הצג צבא
8 3 SuperSayingBlue 12,359,160,270,980 הצג צבא
10 4 KingDoom 202,296,600 הצג צבא
9 8 Goku 16,717,594,000 הצג צבא
עונה דירוג שם השבט תפקיד כח כללי הצג צבא
9 2 DragonBall Goku (מנהל) 20,525,638,963,598 הצג צבא
10 3 לכולכם-יש-קטן KingDoom (מנהל) 14,327,956,688 הצג צבא
8 7 ממצבזונהשלי SuperSayingBlue (מנהל) 8,467,230,012 הצג צבא
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
killermail 28,215,538,825,000 עונה 3
ElectrO 24,364,808,899,400 עונה 9
P-O-W-E-R 20,891,389,676,577 עונה 13
שם הצבא כח מודיעין עונה
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
doom 20,398,014,803,019 עונה 8
SuperSayingBlue 12,359,160,270,980 עונה 8
שם השבט כח כללי עונה
Winners 50,571,848,860,255 עונה 8
Royale_D_I_N 40,090,004,695,723 עונה 6
L-O-Y-A-L-I-T-Y- 32,048,345,651,322 עונה 13